Српски | English

Принципи програмирања и виши програмски језик

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Принципи програмирања и виши програмски језик

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Уписан 6. семестар

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Упознавање принципа рачунарског програмирања, стицање основних вештина неопходних за самостално креирање и писање рачунарског програма, и стицање знања о техници мерeња неопходних за инжењерску верификацију софтверских решења.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Исход предмета: Знање и вештина рачунарског програмирања и инжењерске верификације софтверских решења.

hiv prevention open aids testing at home
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Садржај предмета:


Теоријска настава : Увод-основи рачунарског програмирања. Поступак решавање инжењерских и дугих задатака помоћу рачунара-фазе развоја рачунарског програма; Алгоритми (увод, особине алгоритма, методе описа, контрола структуре, квалитет алгоритма);
Технике програмирања (структуирано, принципи структуирања, неструктуирано, модуларно, одозго на доле, објектно, интерактивно програмирање); Програмски језици (развој и класификација, алгоритамски и неалгоритамски програмски језици, обележја програмских језика, најзначајнији представници савремених програмских језика).
Увод у Visual Basic .Net (како функционише VB .Net, кориснички интерфејс VB.Net, пројектовање корисничког интерфејса, писање програмског кода); Израда корисничког интерфејса (дизајн корисничког интерфејса, алати и објекти, особине објеката, листе и алати за избор опција, оквири за текст...); Програмски код Visual Basic .Net (Процедуре догађаја, стандардне функције, употреба променљивих, аритметички, логички и релациони оператори, векторске променљиве, константе, коментари, наредбе Услов:ног гранања, циклуси-петље, програмске процедуре-потпрограми и програмске функције); Рад са датотекама (датотека пројекта, смештање датотеке, додавање датотеке у датотеку пројекта, уклањање датотеке из датотеке пројекта, додавање или уклањање датотеке Active X објекта); Базе података (Шта је база података, организовање структуре базе података, формирање датотеке података, програм Visual Data Manager , ...); Програмирање графике у VB .Net (координатни систем у VB .Net, графичке контроле, управљање контролама, боје, API функције, обрада слике, анимација, 2D и 3D графика, ...); Интеграција са другим Windows апликацијама. Wеб развој са VB. Net.
Аутоматизована подршка развоју и софтверски алати; Животни циклус софтвера (модел водопада, модел прототипова, трансформациони модел, спирални модел); Софтверски менаџмент (софтверска економија-трошкови и добит, анализа ризика, организација реализације, праћење контрола ...); Улога метрике у софтверском инжењерству и метрика у софтверском инжењерству (метрике софтвера, метрика програмског кода, метрика функционалности, Halstead-ове метрике. McCabe-ова циклична комплексност, Fanout метрика); Технике процене (декомпозиционе технике, емпиријски модели процене, аутоматизовани алати процене...); Квалитет софтвера (фактори квалитета, систем квалитета, контрола квалитета, ISO стандарди контроле квалитета, IEEE метрика квалитета софтвера ); Процена сложености и квалитета софтвера (циљеви развоја, узорци са изворним подацима, идентификација метрике, имплементација метрике, анализа резултата и валидација метрике); Стандардизација у пројектовању и развоју софтвера, животни циклус софтвера: JUS ISO/IEC 12207, ISO/IEC TR 9294, JUS ISO 9127, ISO/IEC 15910.

Практична настава : Вежбе по темама у Рачунарској учионици Факултета. Семинарски рад-креирање програмског решења конкретног проблема према слободном избору студента.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, Д. Животић, (2006), Примењено рачуна¬р¬ство и информатика, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд
  2. Д.Тешић (1999), Софтвер: развој, мерење, менаџмент. Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд
  3. М Халворсон (2002), Microsoft Visual Basic .Net корак по корак, ЦЕТ, Београд
  4. П. Евангелос, Б. Асли (2003), Visual Basic .Net програмирање база података, Компјутер библиотека, Чачак
  5. F. James, (2006), Visual Basic 2005, Компјутер библиотека, Чачак
  6. Актуелна литература, према препоруци наставника
hiv prevention open aids testing at home
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Усмено излагање, практична настава и самосталан креативан рад студената.

spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 20
колоквијум-и
семинар-и 15

Додатни услови оцењивања: