Српски | English

Архитектура рачунара и оперативни системи

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Архитектура рачунара и оперативни системи

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Уписан 5. семестар

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
cephalexin xifaxan clomid 100mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
vermox prodej vermox spc vermox cena

Циљ предмета: Упознавање принципа рада рачунара, хардверске структуре и системског софтвера ра¬чунарских система, стицање основних вештина неопходних за самосталан избор ком¬по¬нената, дефинисања архитектуре рачунарског система, избор системског софтвера.

kaltens sex stories go free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Вештина познавања карактеристика и избора компонената рачунарских система, набавке рачунарске опреме, одржавања рачунарске опреме, повезивања рачунара у локалну мрежу, карактеристика и основних манипулативних поступака са системским софтвером.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
propranolol pill go levaquin 500mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:


Теоријска настава : Увод и кратак историјат рачунарства (хронологија од абакуса до савремених рачунара, механички калкулатори, електронски рачунари, савремени рачунари, интегрисана кола, историја персоналних рачунара...). Шта је рачунар? Аналогни и дигитални принципи рада рачунара, у чему је разлика? Како ради дигитални рачунар? (декадни и бинарни бројни систем, представљање бројева у рачунару, битови, бајтови, ниблови, речи, инструкције, ...). Рачунарска логика, основна логичка кола, логички склоп. Унутрашњост рачунара (компоненте система, матична плоча, централни процесор (CPU), управљачка јединица, аритметичко-логичка јединица, меморија, комуникациона јединица ...). Комуникација са рачунаром (уношење порука-улазни уређаји, пријем из рачунара-излазни уређаји, складиштење података, остали уређаји). Врсте микропроцесора и њихова спецификација.
Матичне плоче и сабирнице (делови матичне плоче, скупови чипова, задаци и могу¬ћности сабирница, процесорска сабирница, меморијска сабирница, локална сабирница...).
Меморије (Основно о меморији, ROM, RAM, DRAM, SRAM, EDO RAM, SDRAM...) Интерфејс (IDE, SCSI, RS-232), интерфејс адаптер, интерфејс картица... Принципи магнетног складиштења података (складиштење података на диску, дискети...). Заменљиви меморијски уређаји. Оптичко складиштење података.
Серијски, паралелни и други У/И прикључци. Улазни уређаји (тастатуре, показивачки уређаји, дигитализатори, скенери, видео уређаји ...). Излазни уређаји (монитори, штампачи, плотери, видео пројектори, аудио уређаји ...). Увод у оперативне системе (функције оперативног система, карактеристике ОС, врсте ОС, структура ОС, оперативни системи: Windows, Unix, Linux)
Основно о оперативним системима (језгро ОС, процеси, операције над процесима, управљање процесима, креирање процеса, управљачки блок процеса, алгоритам планирања, диспечер, управљање уређајима, управљачки блок уређаја, управљање фајловима, управљачки блок фајлова, управљање меморијом, виртуелна меморија, мрежно окружење, дистрибуирани системи, заштита и сигурност, ...).
Функционални избор архитектуре рачунарског система и критеријуми оцене перформанси рачунарске опреме (о чему водити рачуна приликом набавке?). Изградња и надградња рачунарских система.
Умрежавање рачунара (основно о мрежама, интерни и екстерни модеми, факс картице, мрежне картице...). Одржавање рачунарске опреме.
Трендови у развоју рачунарске опреме и оперативних система.
Практична настава : Вежбе по темама (Лабораторија Факултета). Вежбе (према потреби) по појединим темама (Центри/лабораторије компанија или института).
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Литература:

  1. Peter Norton (1998), Унутрашњост PC-a, Компјутер Библиотека, Чачак.
  2. Scott Mueller (2000), Надградња и поправка PC-ја, CET, Београд.
  3. С. Вујић (2001), Рачунарство и информатика, Микро књига, Београд.
  4. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић и Н. Мачек (2005), Оперативни системи: пракса и решени задаци, Микро књига, Београд.
  5. W. Stallings (2007), Оперативни системи: принципи унутрашње организације и дизајна, ЦЕТ, Београд
  6. Актуелна литература, према препоруци Наставника.
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Усмено излагање, креативна дискусија, практична обука на рачунарској опреми

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards site prescriptions coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 25
писмени испит 25

Додатни услови оцењивања: