Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Транспорт у рударству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Транспорт у рударству

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Транспорт у рударству је једна од најважнијих фаза у експолатацији и припреми минералних сировина. Највећи рошкови у читавом процесу добијања корисне супстанце се стварају при транспорту. Циљ овог курса је да се студенти обуче да могу управљати транспортом минералних сировина, да га могу одржавати и да га могу усавршавати.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon site discount drug coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: После завршетка овог курса, а користећи и остала знања из области рударства, студенти су способни да се баве наведеном проблематиком у привредним, пројектантским и научно-истраживачким организацијама.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Садржај предмета:


Теоријска настава:
У оквиру овог курса ће бити заступљена проблематика транспорта у рударству. При томе ће бити обрађивани основни принципи транспорта минералних сировина и специфичности транспорта у подземној и површинској експлоатацији минералних сировина, као и у погонима за припрему минералних сировина. Најважнија проблематика која се изучава у овом курсу је: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ТРАНСПОРТА У РУДАРСТВУ. Класификациј транспортних средстава и система. Својства материјала који се транспортује. Ток материјала у рударству. КОНТИНУАЛНИ ТРАНСПОРТ У РУДАРСТВУ. Основни принципи дејства. Транспортери са траком. Грабуљасти транспортери. ДИСКОНТИНУАЛНИ ТРАНСПОРТ У РУДАРСТВУ. Камионски транспорт. Шински транспорт. Ужетни транспорт. ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ ТРАНСПОРТ. Хидраулички транспорт расутих терета. Пнеуматски транспорт. ДОДАТНИ ОБЈЕКТИ, СРЕДСТВА И УРЕЂАЈИ ЗА ТРАНСПОРТ. Бункери. Помоћна средства и уређаји. ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ. Специфичност транспортана површинским коповима. Континуални транспортни системи. Дисконтинуални транспортни системи. Комбиновани транспортни системи. ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ. Специфичности транспорт и извоза у подземним рудницима. Континуални транспортни системи. Дисконтинуални транспортни системи. извозни системи. Системи за допрему репроматеријала и превоз радника. СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ. ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТА У РУДАРСТВУ.
Практична настава:
Својства и ток материјала. Транспортери са траком. Прорачун и усвајање. Локомотивски транспорт. Избор и прорачун. Камионски транспорт на површинским коповима. Вертикални и коси ужетни транспорт.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Литература:

  1. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд
  2. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.
  3. Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, Београд
hiv prevention open aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

hiv prevention open aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
vermox prodej vermox spc vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 10
семинар-и

Додатни услови оцењивања: