Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет: 45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Електричне машине и уређаји у рударству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Електричне машине и уређаји у рударству

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања из области електричних машина и апарата нормалне и специјалне израде у рударству.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Исход предмета: Стечена основна стручна знања из области електричних машина и уређаја у рударству.

best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Мотори наизменичне и једносмерне струје; Трансформатори; Електрични акумулатори; Каблови и кабловске мреже; Опасне појаве у мрежама за напајање електричном енергијом; Опасност од електричне струје и заштитне мере.
Пракрична настава:
Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе (симулација мерења у колима једносмерне и наизменичне струје применом програма Мултисим)
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Јовић П., 1974: Електричне машине и апарати нормалне и специјалне израде у рудницима
  2. Додатна литература по препоруци предавача
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја. Практичне вежбе у лабораторијској учионици Рачунарског центра.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: