Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 119
E-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Законска регулатива у рударству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Законска регулатива у рударству

Предавачи: проф. др Зоран Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана трећа година Рударског одсека, одговарајућег студијског програма

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Упознавање сатуденатаса основама савремене законске регулативе која дефиниче делатности рударства и геолошких истраживања.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Рударски инжењер- образован и упознат са законском регулативом и институционалним оквирима који дефинишу рударску делатност.

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увод.Улога, место и значај минералне индустрије у савременим друштвима. Улога, место и значај минералне индустријеу Србији Компаративна анализа улоге, места и значаја минералне индустрије у Србији и свету. Осврт на историјски развој рударства са аспекта институционалних решења и законске регулативе. Власничка структура и односи у минерално сировинском комплексу (даље МСК) у развијеним тржишним економијама и земљама у транзицији. Упоредна анализа по питању власништва у МСК у окружењу, свету и Србији. Институционална решења у минералној индустрији. Управа, владине и невладине организације, надлежности. Осврт на светска искуства, она у окружењу и у Србији. Законски оквири који дефинишу делатност у МСК у Србији. Закон о рударству. Закон о геолошким истраживањима. Законска регулатива индустријски развијених земаља. Упоредна анализа. Законска регулатива која третира проблематику заштите животне средине и заштите на раду и веза са законима о рударству и геолошким истраживањима. Улога и утицајна рударску делатност. Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: социјална проблематика, регулатива о правима и обавезама радника и послодаваца, регулатива која третира здравствену заштиту... Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: закони о пољопривредном земљишту, закони о фискалној политици, закон о концесијама, закони који регулишу питања локалне само¬управе, закони који регулишу питања урбанизма, просторни планови и сл. Подзаконска акта која дефинишу рударску делатност.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Закон о изменама и допунама закона о рударству Сл.гл. 34/06
  2. Закон о геолошким истраживањима Сл.гл. 44/95
  3. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  4. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
  5. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 2003
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

i cheat on my husband link cheated on my husband
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 3x10=30
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: