Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 171
E-mail: vojin.cokorilo@rgf.bg.ac.rs

Рударске машине

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Рударске машине

Предавачи: проф. др Војин Чокорило, проф. др Драган Игњатовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном и избором машина и уређаја у рударству

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског знања, са становишта пројектовања и одржавања датих машина

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:


Теоријска настава :
Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. Услови примене, предности и недостаци у зависности од начина експлоатације. Основни појмови, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом. Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина у уређаја у рударству. Основни делови машина и уређаја у рударству: погонски системи (мотори СУС, електро мотори, хидро и пнеуматски мотори); преносници снаге (механички пренос снаге, хидродинамички пренос снаге, хидростатички пренос снаге, електрични пренос снаге). Транспортни уређаји на рударским машинама: уређаји за кретање на пнеуматицима (точкови, носећи рам, вешање), уређај за кретање на гусеницама (гусенични погон, рам, вешање) уређаји за кретање по шинама, корачајући уређаји за кретање, комбиновани уређаји за кретање. Стабилност система за кретање. Уређаји за управљање. Кочиони системи. Радни органи на рударским машинама. Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Машине за откопавање и бушење (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Машине за утовар (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Машине за континуални и дисконтинуални транспорт (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Уређаји за подграђивање откопаног простора (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за површинску експлоатацију – машине за бушење на површинским коповима. Машине и уређаји за површинску експлоатацију – машине за откопавање и утовар на површинским коповима. Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима. Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима. Машине и уређаји за површинску експлоатацију – машине и уређаји за одлагање и претовар. Машине и уређаји припрему минералних сировина - Уређаји за уситњавање минералних сировина (Класификација дробилица према силама дејства и по фазама процеса уситњавања Врсте дробилица (чељусне, кружне, конусне, ударне) Уређаји за просејавање минералних сировина (Класификација уређаја за просејавање Врсте решетки и сита)ч Уређаји за млевење минералних сировина (Класификација млинова Млинови са шипкама, млинови са куглама, аутогени млинови). Машине и уређаји за припрему минералних сировина - Уређаји за класирање минералних сировина (Класификација уређаја за класирање према врсти флуида, Механички спирални класификатор и хидроциклон, Циклони), Уређаји са применом магнетног поља (Класификација уређаја са применом магнетног поља, Магнетни уређаји за одвајање феромагнетичних тела из минералне сировине)
Практична настава :
На вежбама студенти полажу три колоквијума преко тестова. Колоквијумима ће се обрађивати логичке целине (машине и уређаји за подземну експлоатацију, машине и уређаји за површинску експлоатацију и машине и уређаји за ПМС и помоћне и припремне радове). На преосталим часовима вежби, радиће се рачунски примери који се односе на избор машина, проверу капацитета, као и прорачун и думензионисање машина и појединих склопова машина.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Момчило Симоновић, Багери 1., РГФ 1987
  2. Момчило Симоновић, Машине за копање и транспорт откопаног материјала и постројења за дубинско бушење на површинским откопима, РГФ, 1982
  3. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – 1 део, машине за бушење и откопавање;
  4. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе (израда задатака)

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
писмени испит
колоквијум-и 60

Додатни услови оцењивања: