Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет: 68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Технологија експлоатације течних и гасовитих минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија експлоатације течних и гасовитих минералних сировина

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана трећа година основних студија

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Упознавање и едукација студената студијског програма Експлоатације минералних сировина са основним аспектима, карактеристикама и компонентама интегралног процеса експлоатације течних и гасовитих минералних сировина, а то су: израда нафтних и гасних бушотина, разрада лежишта нафте и гаса, производња нафте и гаса, припрема нафте и гаса, транспорт нафте и гаса и њихова дистрибуција.

kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
pill abortion stories read abortions stories
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

Исход предмета: Познавање технологије експлоатације течних и гасовитих минералних сировина, односно свих делова процеса експлоатације нафте и гаса. Оспособљавање студената за познавање и разумевање технологија израде бушотина на нафту и гас, технологије разраде лежишта нафте и гаса, са различитим енергетским режимима, карактеристика производног система за експлоатацију нафте и гаса, технологија и метода процеса производње нафте и гаса, стимулативних метода за повећање продуктивности нафтних и гасних бушотина, технологија сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода и технологијe цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и транспорта и дистрибуције са поља до рафинерија, односно потрошача.

why men cheat how women cheat dating for married people
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Основне карактеристике процеса израде нафтних и гасних бушотина, подела бушотина, карактеристике различитих типова бушаћих постројења и бушотина. Основне карактеристике и елементи лежишта нафте и гаса, нафтних и гасних поља, особине колектор стена и флуида. Типови енергетских режима и степен искоришћења лежишта нафте и гаса. Методе одређивања резерви нафте и гаса. Анализа искоришћења лежишта нафте и гаса у фази примарне разраде. Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Математичко моделирање разраде нафтних и гасних лежишта.Карактеристике производног система за експлоатацију нафте и гаса. Дефинисање производних могућности нафтних и гасних бушотина преко карактеристика утока.Систем анализа рада еруптивних бушотина. Опремање нафтних и гасних бушотина. Механичке методе експлоатације нафте и гаса.Изучавање примене стимулативних метода у нафтним и гасним бушотинама. Теоретске основе и технолошке карактеристике процеса који се одвијају у припреми нафте, гаса и лежишних вода. Карактеристике система сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса. Проучавање технологије цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и са поља до рафинерија, односно потрошача.
Практична настава:
Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавања
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

  1. Технологија Бушења са пројектовањем ,Ренато Бизјак, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад. 2004.
  2. Разрада лежишта угљиководика, Сечен J., Рударско-нафтно- геолошкифакултет, Загреб, 2002.
  3. Fundamentals of reservoir ingineering, Dake L.P.,1978, Elsevier, N.Y,1978.
  4. Integrated petroleum reservoir management –а team approach,Satter A., Thakur, G.C, PenWell., publishing Co., Tulsa, Oc.1994.
  5. Експлоатација нафтних и гасних лежишта, Недељковић В.,Нафтагас, Нови Сад,1963.
  6. Механичке методе експлоатације нафте и гаса, Даниловић Душан, Нафтагас, 2003.
  7. Цевоводни транспорт нафте и гаса, Прстојевић Б.,Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: „Power point“ презентација, теоретска предавања

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 40
семинар-и

Додатни услови оцењивања: