Српски | English

Аналитичка хемија

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Аналитичка хемија

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Хемија

why men cheat how women cheat dating for married people
spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
propranolol pill go levaquin 500mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards read prescriptions coupons
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент разуме аналитички процес. Да савлада неке од метода квантитативне хемијске анализе

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: По завршеном курсу студент би требало да зна принципе класичних и неких инструменталних метода квантитативне хемијске анализе и разуме све ступњеве у ананалитичком процесу од поставке задатка до презентирања резултата.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Аналитички процес.Квантитативна хемијска анализа. Kласичне методе анализе гравиметрија и волуметрија. Одабране инструменталне методе анализе. Избор метода за анализу датог природног материјала. Теоријски основи квантитативне хемијске анализе. Класичне методе (гравиметрија, волуметрија). Оптичке методе (пламена фотометрија, спектрофотометрија, ААС). Волтаметрија.
Практична настава:
Анализа природног материјала. (Групне вежбе)
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Литература:

  1. D.A.Skoog, F.J. holler, T.A. Nieman, "Principles of instrumental analysis" ,New York, 1998
  2. Ј.Савић, М. Савић., "Основи аналитичке хемије", Сарајево, 1987
  3. М.Тодоровић, П.Ђурђевић, В. Антонијевић, "Оптичке методе инструменталне анализе", Београд, 1993.
  4. Љ. Јакшић, "Аналитичка хемија за студенте РГФ", Београд, 2000.
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања (интерактивна настава). Практична настава (групне вежбе).

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 25
усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 15
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: