Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Експлозиви и системи за иницирање

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Експлозиви и системи за иницирање

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац, дипл. инж. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих експлозива, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Од свих техничких факултета само на рударском факултету студенти детаљно изучавају технологију производње и примену експлозива.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
why men cheat how women cheat dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да се могу бавити минирањима у рударству и другим привредним гранама, као и специјалним минирањима, минирањима за војне потребе итд.

cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Садржај предмета:


Теоријска настава:
У оквиру овог курса изучава се технологија производње и примена рударских-привредних експлозива. Карактеристике експлозива зависе од компоненти које улазе у састав експлозива и њихове улоге. Експлозиви су подељени на дефлагрантне и бризантне. Од дефлагрантних експлозива обрађује се црни барут и малодимни барути. У рударству се највише користе прости и сложени бризантни експлозиви, па је технологија добијања ових експлозива детаљно обрађена. Од савремених експлозива изучавају се амонијумнитратски уљни експлозиви (AN-FO смеше и SLURRY експлозиви) и емулзиони експлозиви.
Практична настава:
Испитивање физичко-хемијских карактеристика рударских експлозива (густине, хемијске стабилности Испитивање техничко-минерских карактеристика рударских експлозива (радне способности, релативне радне способности, бризантности, брзине детонације, осетљивости на удар, преноса детонације, сигурности метанских експлозива на метан и угљену прашину)., времена изнојавања, осетљивости на иницирање, температуре паљења, температуре и топлоте експлозије, водоотпорности). Испитивање средстава за паљење експлозива (бризантности, радне способности и сигурности рударске каписле, отпора и осетљивости према топлоти електричних детонатора, паљивости и горивости спорогорећег штапина, квалитета детонирајућег штапина). Експериментални рад са експлозивима на школском руднику на Авали.
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Литература:

  1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд.
  4. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање, РГФ Београд.
  5. Gustafsson R., 1973: Swedish blasting tehnigue, Getheburg.
  6. Avdev F.A., Baron I.L., 1977: Proizvodstvo massovnih vzrivov, Nedra, Moskva.
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 45
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 15
теренска настава 10
колоквијум-и 20
тестови и домаћи задаци

Додатни услови оцењивања: