Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет: 52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Топлотни мотори

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Топлотни мотори

Предавачи: проф. др Марија Живковић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: У оквиру овог курса студенти стичу основна занања из области мотора са унутрашњим и спољним сагоревањем. Програм предмета обухвата неопходне основе из теорије мотора са унутрашњим и спољњим сагоревањем, елементарни приказ конструкције мотора и начин функционисања. Циљ курса је да припреми будуће инжењере за правилан избор, експлоатацију и одржавање мотора у различитим областима рударства и другим областима примене.

prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: Усвајање тероријских и практичних знања везано за моторе са унутрашњим и спољашњим сагоревањем

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
УВОД. Основни појмови. Подела на моторе са унутрашњим сагоревањем (СУС) и моторе са спољашњим сагоревањем (ССС) и њихове карактеристике. Историјски развој. Важност топлотних мотора у енергетици и саобраћају.
МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ. Основне поделе. Опис рада четворотактног и двотактног мотора. Мане и предности двотактних у односу на четворотактне моторе. Теоретски, полутеоретски и стварни циклуси мотора СУС. Анализа индикаторских, ефективних и комплексних показатеља рада мотора. Одређивање основних димензија мотора. Топлотни биланс рада мотора. Елементарни приказ конструкција мотора. Мотор у ужем смислу речи. Системи рада мотора (развода радне материје;напајања горивом; подмазивања; хлађења; паљења; стартовања и др.).Приказ карактеристичних мотора СУС примењених у рударству и нафтној привреди.
МОТОРИ СА СПОЉАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ. Историјски развој.Теоријски кружни процеси.Основне поделе.
ПАРНИ КОТЛОВИ: Опис рада и основних елемената. Историјски развој котлова (котлови са великом и малом запремином воде). Ложишта и његове карактеристике рада. Котао у ужем смислу. Накнадне грејне површине (прегрејачи паре, загрејачи воде и ваздуха). Остали елементи котла. Капацитет и степен корисности. Карактеристични примери конструкција котла.
ТОПЛОТНЕ ТУРБИНЕ: Основне поделе. Теоријске основе рада топлотних турбина (парних и гасних ). Опис рада и основних елемената. Акциони и реакциони ступањ и прорачуни. Кертисов ступањ и вишестепене парне турбине. Карактеристике рада и коефицијенти корисности парних турбина. Гаснотурбинска постројења, карактеристике рада и степени корисности. Карактеристични примери парних и гасних турбина. У оквиру практичне наставе предвиђен је приказ рада на моделу и решавање задатака везаних за материју обрађену на предавањима
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts site pharmacy discounts
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis

Литература:

  1. Ненад Ђајић, Топлотни мотори, Београд, 1981.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, индивидуални рад и рад у групи

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 60
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 60
семинар-и

Додатни услови оцењивања: