Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет: 52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Аутоматизација

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS), Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Аутоматизација

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписан 5. тј. 8. семестар

cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Упознавање студената са разлицитим техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Детаљна анализа система аутоматског управљања везана за рударску технику.

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Сагледавање савремених система аутоматског управљања у рударству и детаљно упознавање са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама, компонентама управљачких система специфично везаним за рударство и концептом аквизиционо-управљачких, SCADA система примењен у рударству.

propranolol pill go levaquin 500mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Курс обухвата основе анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Дефинишу се основни концепти управљања и услови за увођење система аутоматског управљања. Дају се основни принципи моделирања реалних система и њихова анализа у временском, комплексном и фреквентном домену. Дефинише се и разматра стабилност система. Студенти се упознају са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама (проток, ниво, густина, температура, притисак). Разматрају се компоненте управљачких система (извршни органи, мерни уређаји, давачи, трансмитери, појачивачи) специфично везане за експлоатацију минералних сировина. On-off управљање. Процесне јединице и њихово опремање у технолошким процесима подземне и површинске експлоатације и припреме минералних сировина.. Алармни и сигурносни системи. Програмабилни логички контролер и процесни рачунар. Концепт аквизиционо-управљачких SCADA система.
Примери система аутоматског управљања. На конкретним примерима дефинисање величина система, врсте и концепта управљања. Израда симболичко функционалних шема и P&I диаграм процеса. Анализа конкретних решења система аутоматског управљања у обласи експлоатације минералних сировина. Конфигурације система. Хијерархија управљања процесом (локална управљања, аквизиција процеса, даљинско управљање процесима, дистрибуирани сиситеми управљања процесима). Улога рачунара у системима управљања. Посета лабораторијама за аутоматско управљање..
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Д. Ивезић, Д. Дебељковић, М. Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006.
  2. С. Милинковић, Д. Дебељковић, Збирка решених задатака из анализе и синтезе система аутоматског управљања, Чигоја, 1996.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе.

coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 45
семинар-и 15

Додатни услови оцењивања: