Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 157
E-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Одводњавање рудника

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Одводњавање рудника

Предавачи: проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основама одбране подземних рудника од подземних и површинских вода. Упознавање са системима и опремом за одводњавање.

spyware text messages ps4haber.com sms spy app
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon

Исход предмета: Оспособљеност за сагледавање начина и места појава подземних вода. Познавање метода одводњавања различитих типова лежишта. Познавање опреме за одводњавање рудника. Упознавање са сигурносно-економским аспектима одводњавања рудника. Оспособљеност за израду пројеката одводњавања рудника.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Особине вода и стенског масива. Значај и циљ одводњавања рудника. Облици појаве воде у стенама. Физичка и хемијска својства подземних вода. Примери продора воде у рудничке просторије. Оводњеност рудника и прогноза притока воде. Спречавање продора воде у јамске просторије. Спречавање продора површинских вода. Предвртавање. Одводњавање у фази израде јамских просторија. Одводњавање јама. Методе утврђивања притока воде у рудничке просторије. Утицајни фактори на одводњавање. Организација одводњавања. Пумпне коморе. Усисни бунари. Постројења за одводњавање. Општа подела и намена пумпи. Основне карактеристике и параметри пумпи. Цевоводи за одводњавање. Аутоматско управљање пумпама за одводњавање.
Практична настава:
Израда пројекта одводњавање на датом примеру рудника са подземном експлоатацијом.
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Литература:

 1. Човић А., Пејчиновић Ј., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Приштина 1997
 2. Јовичић В., Човић А., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1985
 3. Шејаков Л. Н., Брехидин А. Н., Шахтнијиводоотлив, Моска 1960
   how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
   prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
   rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
   side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
   best online coupon site go coupons websites for groceries
   voltarene patch voltarenplast voltarene
   duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
   oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 1 0 0

   Метода извођења наставе:

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   усмени испит 40
   Предиспитне обавезе Поена
   активност у току предавања 10
   писмени испит 20
   елаборат 30
   семинар-и

   Додатни услови оцењивања: