Српски | English

Истражно бушење за нафту и гас

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Истражно бушење за нафту и гас

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају са најбитнинијим факторима процеса истражног бушења. Обзиром да сва лежишта минералних сировина нису доступна непосредним проматрањима, то је сагледавање њихових битних обележја условљено применом одговарајућих техничко-технолошких поступака, међу којима истражно бушење заузима доминантно место. Шта више, постоји велики број минералних сировина чије се истраживање и дефинисање искључиво заснива на подацима истражног бушења.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx

Исход предмета: Кроз реализацију предавањa, вежби, одласке на терен и специјализоване погоне где се опрема за истражно бушење одржава и складишти, студенти су оспособљени да стечена теоретска знања практично примене за дефинисање и уклањање уобичајених врста техничко-технолошких проблема који се могу јавити током истражног бушења.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: У оквиру овог предмета изучава се примена истражног бушења у фазама проспекције и истраживања лежишта минералних сировина. Истражно бушење се третира са два основна аспекта који заједно представљају целину а) технологије процеса и опреме, б) примене у истраживању лежишта минералних сировина. Анализирају се најважнија физичко-механичка својства стена битних за технологију истражног бушења, а затим се приказују основне компоненте “rotary” бушаћих постројења са њиховом функционалношћу. Ударно бушење са шипкама и ударно бушење са ужетом (Пенсилванијски метод), са неопходним прибором и основним параметрима бушења детаљно се анализира. Стабилизовање зида бушотине уградњом заштитних цеви и тампонажом са методама тампонирања и цементација је детаљно разрађено.
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Литература:

  1. Хрковић К.: »Истражно бушење - циљеви, техника и технолошки процеси«; Катедра економске геологије Рударско-геолошког факултета, Београд, 1992.
  2. Торбица С., Лековић Б.: »Истражно бушење«, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2001.
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава
колоквијум-и 2*20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: