Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 120
E-mail: branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs

Истражни радови

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Истражни радови

Предавачи: проф. др Бранко Глушчевић, Вељко Лапчевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Овај курс подразумева познавање Основа геологије, Основа рударства и Статистике.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Циљ предмета: Циљ курса је да студенте рударства упозна са основним методама истраживања лежишта чврстих минералних сировина, рударским истражним радовима који се при томе примењују као и методама процене истраживаног лежишта.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Познавање и разумевање садржаја које овај предмет нуди неопходни су за учење и разумевање Метода и технологија експлоатације лежишта минералних сировина и Пројектовања рудника.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увод, Минералне сировине. Лежишта минералних сировина. Циљеви и задаци истраживања лежишта чврстих минералних сировина, Минерални ресурси и минералне резерве, Истраживање лежишта чврстих минералних сировина. Проспекција. Претходно истраживање. Детаљно истраживање. Експлоатационо истраживање, Површински истражни радови. Подземни истражни радови. Истражно бушење, Картирање истражних радова. ГИС технологија и њена примена у истраживању лежишта, Процена лежишта чврстих минералних сировина, Утврђивање квалитета минералних сировина (опробавање), Конвенционалне методе процене минералних резерви. Параметри за процену резерви, Процена рудних резерви. Метод аритметичке средине. Метод троуглова и четвороуглова, Метод паралелних равни. Метод блокова, Геостатистичка процена минералних резерви. Основе геостатистичког приступа, Вариограм. Једнодимензиони вариограм. Дводимензиони вариограм. Тродимензиони вариограм. Дескриптивна својства вариограма. Квантификација вариограма. Закључивање на основу вариограма. Практични проблеми, Варијансе и коваријансе. Кригова релација. Израчунавање варијанси. Глобална процена рудних резерви. Директно проширење у две и три димензије. Независна проширења. Геометријска грешка. Глобална процена резерви на основу акумулације и дебљине, Криговање. Фактори који одређују тежине криговања. Криговање у пракси. Верификација геостатистичког модела криговањем.
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards link viagra discount coupon

Литература:

  1. С. Торбица, Б. Глушчевић. ИСТРАЖНИ РАДОВИ-скрипта. Рударско-геолошки факултет Београд. Београд 2006.
why men cheat how women cheat dating for married people
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: