Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Грађевинарство у рударству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Грађевинарство у рударству

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ овог курса је стицање знања студената рударства о основама примењеног грађевинарства у рударству. Основни задатак представља решавање одређених проблема из грађевинарства у обиму који је потребан рударском стручњаку.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Поред оперативних послова везаних за праксу при изради грађевинских објеката у рударству, студенти се оспособљавају за пројектантске послове као и за научно-истраживачки рад из ове области.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Поред грађевинских објеката овај курс обрађује и нове технологије у примени савремених грађевиснких материјала који се користе у рударству, савремене методе статичких прорачуна, као и технику извођења радова. Овим курсом, у општем смислу речи, обухваћени су сви типови грађевинских објеката и њихова примена у рударству, путеви и његови елементи, железнице и елементи железничких пруга, тунели, мостови као и специјалне грађевинске конструкције у рударству. Поред тога, курс обрађује и грађевинске материјале, као и основе фундирања.
Практична настава:
Пројекат трасе пута са свим потребним прилозима. Прорачун темељне стопе. Прорачун стабилности потпорног зида. Прорачун разних конструктивних елемената грађевинских конструкција који се користе у рударству. Посета једном површинском копу.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories go free sex stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. Дамјановић, Д., 1965.: Грађевинарство у рударству, Универзитет у Београду, Београд.
  2. Група аутора, 1975.: Сложено фундирање, Грађевинска књига,Београд.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 25
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 15
колоквијум-и
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: