Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 22
E-mail: vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs

Геомеханика

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геомеханика

Предавачи: проф. др Владимир Чебашек

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Овај предмет подразумева познавање Механике стена и тла.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте рударства упозна са основама механике стена у површинској експлоатацији, принципима и методама анализе стабилности косина, условима и могућностима проходности механизација на површинским коповима.

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Стеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити решавањем проблема из домена примењене механике стена и тла у површинској експлоатацији.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Током курса слушаоци ће се упознати са методама прорачуна стабилности косина која данас представљају научну основу за пројектовање и извођење објеката у површинској експлоатацији. Упознаће се са значајем и начином проучавања чврстоће на смицање и теорије лома стенског материјала Проучиће се методологија анализирања података неопходних за пројектовање објеката у површинској експлоатацији, као и фактори који утичу на њихову стабилност. Посебно ће се упознати са методама анализе и прорачуна носивости и слегања тла, као и смернице за оцену проходности механизације у површинској експлоатацији. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarene 50 voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  3. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
  4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.
  5. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
vermox prodej vermox spc vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2x15
елаборат 20

Додатни услови оцењивања: