Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Припрема минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Припрема минералних сировина

Предавачи: проф. др Милена Костовић, Ђурица Никшић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са принципима, могућностима и поступцима припреме и прераде минералних сировина

viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Исход предмета: Савладани основни појмови везани за ПМС прихватљива информација за упознавање са могућностима и карактером поступака ПМС.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:


Теоријска настава.
Основне карактеристике минералних сировина. Квалитет минералних сировина. Поступци у припреми минералних сировина. Шеме технолошког процеса и начини приказивања. Шеме кретања маса. Узорак. Уситњавање минералних сировина. Дробљење. Дробилице. Добљење у копу. Дробљење у јами. Мобилне и семимобилне дробилице. Просејавање. Просевна површина. Решетке. Сита. Млевење. Млинови. Аутогено и полуаутогено млевење. Вертикални млинови. Мељућа тела. Класирање. Класирање таложењем у води. Класирање под деловањем центрифугалне силе. Суво класирање. Класификатори. Млин-класификатор. Концентрација. Методе концентрације. Производи и технолошки показатељи у ПМС. Биланси концентрације. Флотацијска концентрација. Флотацијска пулпа. Фазе и међуфазе флотацијске пулпе. Флотацијски реагенси. Степени у флотирању. Циклуси флотирања. Начини извођења процеса флотирања. Уређаји и машине. Гравитацијскаконцентрација. Закони кретања тела у флуидима.. Гравитацијска концентрација у води. Гравитацијска концентрација крупних класа. Гравитацијска концентрација ситних класа у води. Гравитацијска концентрација у ваздуху. Гравитацијска концентрација у тешкој средини. Тешка средина. Суспензија. Кретање тела у тешкој средини. Машине и уређаји. Магнетска концентрација. Магнетска осетљивост. Дијамагнетици и парамагнетици. Магнетско поље. Магнетски концентратори. Електрична концентрација. Лужење. Специјалне методе концентрације. Раздвајање течно-чврсто. Дренирање. Згушњавање. Филтрирање. Центрифугирање. Сушење. Депоновање јаловине.
Практична настава.
Увод у ПМС. Узорак, узорковање, обрада узорка. Дробљење и просејавање. Млевење и класирање. Биланси концентрације. Флотацијска концентрација. Гравитацијска концентрација у флуиду вода. Гравитацијска концентрација у тешкој средини, П-Т анализе. Магнетска концентрација. Раздвајање течно-чврсто.
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons open rite aid coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Литература:

  1. Кнежевић Д.: Припрема минералних сировина, РГФ, 2000
  2. Миљановић И. Кнежевић Д.: Практикум из припреме минералних сировина, РГФ, 2003
  3. Wills B.A., Napier-Munn T.J., Will`s Mineral Processing Technology, Elsevier, BH, 2007
  4. Weiss N.L. (editor), SME Mineral processing handbook, New York, 1985.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања + вежбања

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts read pharmacy discounts
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: