Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 118
E-mail: slavko.torbica@rgf.bg.ac.rs

Технологија подземне експлоатације

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија подземне експлоатације

Предавачи: проф. др Славко Торбица

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: За успешно праћење наставе и разумевање овог предмета неопходно је познавање механике стена, рударских машина, и истражних радова.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студенте упозна са основама метода и технологија подземне експлоатације лежишта минералних сировина.

hiv prevention open aids testing at home
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Исход предмета: Распознавање метода откопавања у документацији и на терену.

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увод. Техноекономски показатељи метода подземног откопавања, Управљање стенским масивом, Отварање, Класификација и избор метода откопавања, Методе откопавања са самоносећом конструкцијом откопа, Методе откопавања са зарушавањем, Методе подетажног зарушавања, Методе блоковског зарушавања, Методе откопавања са засипавањем, Методе откопавања са магационирањем руде, ВЦР метода откопавања, Подземно откопавање лежишта угља, Коморно-стубно откопавање лежишта угља, Широкочелно откопавање лежишта угља, Подземно откопавање украсног камена.
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

  1. Глушчевић, Б.; Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта, Издавачко-штампарско предузеће „Минерва”, Суботица – Београд 1974.
  2. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Отварање, припрема и методе откопавања, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1972.
  3. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Радна средина, подземни притисак, подграђивање и осигурање откопа, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1984.
  4. Торбица, С. и Петровић, Н. ; Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
pharmacy discounts read pharmacy discounts
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: