Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет: 132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Технологија површинске експлоатације

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VII семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија површинске експлоатације

Предавачи: доц. др Бојан Димитријевић, доц. др Саша Илић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са основама технике и технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pharmacy discounts site pharmacy discounts
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Стицање знања која се касније могу применити у пракси из области технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:


Теоријска наства:
Основе површинске екплоатације. Припрем материјала за утовар. Техника и технологија откопавања и утовара. Технолошки и радни параметри машина са дисконтинуалним радом. Технолошки и радни параметри машина са континуалним радом. Транспорт на површинским коповима. Специфичне технологије површинске експлоатације. Технологија депоновања и откопавања са депонија. Одлагање јаловине при површинској експлоатацији. Поузданост рада машина у површинској експлоатацији. Одводњавање површинских копова. Проветравање површинских копова. Рекултивација површинских копова. Отварање површинских копова. Еколошки ефекти површинске експлоатације.
Практична настава:
Прорачун радних параметара багера кашикара. Прорачун радних параметара багера дреглајна. Прорачун радних параметара утоварача, скрепера и булдозера. Прорачун радних параметара рорторних багера. Прорачун радних параметара багера ведричара. Прорачун радних параметара одлагача.
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cephalexin xifaxan clomid 100mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Павловић В.: 1998.: Системи површинске експлоатације, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Павловић В.: 1992.: Технологија површинског откопавања, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  3. Оприцовић С.: 1992.: Оптимизација Система, Грађевински факултет, Београд.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories go free sex stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
семинар-и
писмени испит 30
усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 15
колоквијум-и 10

Додатни услови оцењивања: