Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Методе испитивања минералних и техногених сировина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Методе испитивања минералних и техногених сировина

Предавачи: проф. др Предраг Лазић, доц. др Александар Пачевски

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.

spyware text messages ps4haber.com sms spy app
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Циљ предмета: Један од првих циљева је да студент буде у стању: да препозна и опише основне типове руда и врсте отпада – секундарних сировина, јаловине експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др., да их испита и анализира реакције и процесе који су неминовни при технолошком третману, као и оне који задиру у сферу заштите животне средине а могу бити проузроковани рударском делатношћу. Циљ курса је да студенте упозна са физичким, хемијским, биолошким, технолошким карактеристикама минералних сировина и отпадног материјала. Да се могу сагледати могућности технолошког третмана и коришћења.

why men cheat how women cheat dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: По окончању овога курса, студент је у стању да изведе карактеризацију сваке геогене и техногене сировине, да јој одреди могуће правце третмана, и да зна који се ефекти могу постићи.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Један од првих и најосновнијих корака у технолошком третману геогених и техногених минералних сировина, јесте карактеризација материјала и процена могућности добијања одговарајућих корисних компоненти, различитим поступцима. Физичке особине минерала. Карактеристике геогене или техногене минералне сировине - јаловине рударства, прераде, отпада екстрактивне металургије, хидрометалургије, топионица и индустријског отпада, уопште. Формирање примарног узорка из лежишта или погону за припрему; утврђивање репрезентативности узорка и обрада. Наставним програмом овога курса је предвиђено коришћење низ метода испитивања минералних сировина, као што су минералошка рудномикроскопска испитивања, структурно-текстурне анализе руда, испитивања ослобађања минерала; утврђивање гранулометријског састава. Могућности фракционисања сировине на основу разлика у густинама, електропроводности, магнетских особина и др. Методе утврђивања степена ослобађања минерала. Могућности ослобађања минерала у процесу уситњавања сировине у зависности од склопа, састава, асоцијације, начина срастања, физичких особина минерала, оксидације и др.
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
vermox prodej vermox spc vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.
  2. Томанец Р., 2002: Збирка решених задатака из МИМС у ПМС. – РГФ, Београд.
  3. Томанец Р., Вакањац Б., 2001: Рудне парагенезе, коауторска скрипта. РГФ, Београд.
  4. Jones, Meurig P., 1987: Applied Mineralogy a quantitative approach. - Graham and Trotman Ltd., London.
  5. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores. Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband link cheated on my husband
pill abortion stories read abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Видео бим, PC, рад са микроскопима, коришћење еталона из колекција.

viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 28
усмени испит 10
тестови и домаћи задаци 40
тест 12
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања
елаборат 10
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: