Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет: 217
E-mail: nebojsa.vasovic@rgf.bg.ac.rs

Механика флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Механика флуида

Предавачи: проф. др Небојша Васовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Математика 1 и Математика 2

post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Упознавање са елементима кинематике и динамике флуида неопходним у образовању инжењера рударства.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Проток флуида. Вискозан флуид; Навије - Стоксове једначине. Једначина континуитета. Струјно поље. Стабилност тела при пливању. Потенцијално струјање флуида. Струјање реалног флуида. Динамичка сличност струјања флуида. Бернулијев интеграл за стишљив флуид. Кинематичка и динамичка вискозност. Коефицијент и модул стишљивости флуида. Закон количине кретања за флуид. Коши – Лагражев интеграл Ојлерових једначина. Закон момента количине кретања за флуид. Нестишљив флуид у пољу силе теже. Основна једначина статике флуида. Закон момента количине кретања за флуид. Нестишљив флуид у пољу силе теже. Основна једначина статике флуида. Сила притиска флуида на произвољну површ. Теореме Лагранжа и Хелмхолца. Вртложно струјање флуида. Паскалов хидростатички парадокс. Центар притиска нестишљивог флуида. Стишљив флуид у пољу силе теже.
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk

Литература:

  1. П.Цветковић, Механика флуида, Саобраћајни факултет 1990
  2. К. Вороњец, Н. Орадовић, Механика флуида, Грађевинска књига 1965
  3. М. Плавшић, Механика фуида, Научна књига 1976
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupon site discount drug coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories read abortions stories
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 30
семинар-и

Додатни услови оцењивања: