Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 157
E-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Заштита животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Заштита животне средине

Предавачи: проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби након чега решавају тестове (5), раде домаће задатке - семинарске радове (2) у форми контролисане самосталне активности.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vermox prodej vermox spc vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Циљ предмета: Циљ похађања овога курса је да се образују кадрови која ће допринети унапредењу управљања и организовања у области инжењерства заштите животне средине и стварања услова за ефикаснију заштиту у складу са концепцијом одрживог развоја и геоетичким принципима. Кроз овај курс полазници ће упознати основне елементе животне средине, узроке и последице загађивања, заштиту и унапређење. Студенти ће стећи сновна знања, вештине и способности неопходне за решавање сложених еколошких проблема и еколошко деловање. Курс је основа за читав низ дисциплина који се изучавају на другим студијским програмима везаних за експлоатацију природних, необновљивих реурса, на рационалан начин.

pill abortion stories read abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Студенти који успешно положе испит поседоваће еколошки начин мишљења, који ће тако постати основа каснијег понашања и односа према животној средини и природи у целини. Студент ће бити способан да критички размишља о постојећим проблемима у контексту инжењерског приступа очувању природе са аспекта заштите животне средине.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Кроз овај предмет студенти ће се кроз неколико целина упознати са основним појмовима и принципима екологије (дефиниције, значај, задаци), са појмовима заштите животне средине и еколошких фактора, њиховом класификацијом, затим са геоетиком, са облицима загађења и заштитом животне средине, уопште. Изучаваће се следеће целине: загађивање и заштита земљишта, стварање, карактеристике, начин и врсте загађења. Друга целина је загађивање и заштита вода. Природно загађење, загађење површинских, подземних вода, индустријских вода из постројења за припрему минералних сировина, прераде нафте, металуршких постројења, термоелектрана. Трећи део је о загађивању и заштити ваздуха. Загађивачи ваздуха рударском активношћу, сагоревањем фосилних горива, металуршким поступцима, извори и класификација. Затим о радиоактивном загађивању и заштити, о буки и заштити од буке. На крају ће бити речи о заштити животне средине и експлоатацији минералних сировина - необновљивих природних ресурса, о законској регулативи и мониторинг систему.
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Томанец Р., 2007: Wеб Сајт Факултета – сва предавања у формату Мицрософт Повер Поинт презентације, као и копије текста – Белешке са предавања.
  2. Stadnickii, G. V., Rodionov, A. I. 1988: Ekologiia, - V. Sh., Moskva.
  3. Withgott J., Brennan Scott, 2006: Environment, the science behind stories. –Pearson, San Francisko.
  4. Савић И, Терезија В., 2002: Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  5. Ратајац Р., ет ал., 2004: Екологија и заштита животне средине. –ибид.,4.
  6. Миљковић М., 2000: Заштита радне и животне средине. – ибид.,4.
hiv prevention site aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cephalexin xifaxan clomid 100mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања-видео бим (Microsoft Power Point), DVD.

prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
vermox prodej vermox spc vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 4x7=28
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
колоквијум-и 4x10=40
семинар-и 2x11=22

Додатни услови оцењивања: