Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Нумеричка анализа

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Нумеричка анализа

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Одслушана Математика I и Математика II

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
propranolol pill go levaquin 500mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са неким модерним методама из теорије диференцијалних једначина и нумеричких метода. Успешно савлађивање ове материје омогућиће инжењерима да овладају математичким апаратом са којим ће се суочавати у инжењерској пракси.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Исход предмета: Студент ће овладати знањем из Нумеричке анализе, што ће му бити од користи у инжењерској пракси

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Обичне диференцијалне једначине првог и вишег реда. Линеарне диференцијалне једначине са константним коефицијентима. Решавање диференцијалних једначина помоћу редова. Системи обичних диференцијалних једначина. Парцијалне диференцијалне једначине, типови и решавање појединих једначина. Основне нумеричке методе. Интерполација, нумеричка интеграција (Симпсонова метода, метода трапеза и тангенте) и нумеричко диференцирање. Приближно решавање обичних једначина: итеративне методе, методе сечице и тангенте. Решавање обичних диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина разним нумеричким методама.
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pharmacy discounts site pharmacy discounts
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

  1. I.S. Sokolnikoff and R.M. Redheffer, Mathematics of physics and modern engineering, McGraw Hill, New York etc, 2nd. ed., 1966.
  2. Милош Миличић, Нада Миличић, Драган Станков, Елементи Нумеричке анализе, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2003.
  3. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у Београду, 1991.
  4. Д. Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић, Д. Николић, Математичка Физика, РГФ, Универзитет у Београду, 2003.
  5. И. Обрадовић, Збирка задатака из Математике II, РГФ, Универзитет у Београду, 1998.
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
voltarene patch voltarenplast voltarene

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 25
усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 30
практична настава
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: