Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет: 52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Хидрауличне и пнеуматске машине

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрауличне и пнеуматске машине

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења, део којих су: пумпе, компресори, вентилатори.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
pill abortion stories read abortions stories
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Курс ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТИЧКЕ МАШИНЕ је намењен да се студенти кроз теоријски и практичан рад упознавања са: основама рада пумпи а пре свега са начинима како се дефинишу: проток,напор, снага и степен корисног дејства клипних- центрифугалних пумпе. Посебна пажња је посвећена раду пумпи у мрежи и начинима дефинисања радне тачке пумпе; заједничком раду пумпи у пумпном постројењу; регулисању протока и специфичним проблемима као што су: хидраулички удар и кавитација. Све то је илустровано примерима примене у рударству.
Компресори, клипни, завојни и центрифугални су заступљени кроз теоријске основе рада-радни циклус, дефинисање, протока, снаге, приказ конструктивних решења, дефинисање услова примене са посебним нагласком на примену у рударству и гасној техници. Регулацији протока , хлађењу, подмазивању компресора посвећује се посебна пажња.
Теоријским основама рада: центрифугалних и аксијалних вентилатора, начинима повезивања вентилатора у мрежу, заједничком раду вентилатора, регулацији протока и напора са примерима примене у рударству посвећује се добар део овог курса.
Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе (израда семинарских радова) а верификује се провером знања на колоквијумима и усменом испиту.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Литература:

  1. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд;
  2. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавање, Вежбе

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
тестови и домаћи задаци 40
колоквијум-и 20

Додатни услови оцењивања: