Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Механика стена и тла

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Механика стена и тла

Предавачи: проф. др Небојша Гојковић, Вељко Рупар

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Овај курс подразумева познавање Физике, Механике I и II, Основе геологије и Вероватноће и статистике.

prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Циљ предмета: Циљ је да студенте рударства упозна са физичко-механичким особинама, техничким особинама, понашањем стенстенског материјала под дејством природне или човечије активности, измењеног напонског стања, стабилности косина, и др.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Стеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити изучавањем физичко-механичких и техничких својстава стенског материјала, као и практично применити ова сазнања у експлоатацији минералних сировина.

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава: У оквиру овог предмета слушаоци ће се упознати са механиком стена и тла која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Стенски материјал, који срећемо у рударству као радну средину, обухвата сав материјал који изграђује приступачни део земљине коре, укључујући и лежишта минералних сировина. Проучиће се физичко-механичка и техничка својства и деформабилност стена и тла, битне за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности рударских објеката, подземних објеката, косина површинских копова и одлагалишта, и методама прорачуна носивости и слегања тла. Овим предметом ће се обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Литература:

  1. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  3. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
  4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.
  5. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
cephalexin xifaxan clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards site prescriptions coupons
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2 x 15
тестови и домаћи задаци 10

Додатни услови оцењивања: