Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет: 52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Термодинамика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Термодинамика

Предавачи: проф. др Марија Живковић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Предмет термодинамике је проучавање и истраживање својстава енергије и законитости трансформације енергије у различитим физичким, хемијским и другим процесима. Техничка термодинамика разматра ширу област узајамног претварања топлоте, хемијске и других облика енергије са гледишта њихове примене у техничкој пракси. Она установљава најповољније услове под којима се може остварити користан рад у различитим топлотним моторима и топлотним енергетским постројењима.
Циљ курса да се сављадају базна сазнања из термодинамике на која се ослањају више курсева или њихових делова на Рударском одсеку.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Сагледавање и разумевање основних термодинамичких процеса и проблема

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Основни појмови. Термодинамичко стање система и термодинамички процеси. Величине стања система. Једначина стања идеалног гаса. закони идеалног гаса. Смеше идалних гасова. Енергија радног тела (система). Облици енергије. Унутрашња енергија. Специфична топлота. Маyеrova једначина. Елементи молекуларно-кинетичке теорије специфичне топлоте. Специфична топлота гасне смеше. Први принцип термодинамике. Аналитички израз првог принципа термодинамике. Рад промене запремине (апсолутни рад). Повратни и неповратни процеси. Претварање енергије код кружних процеса. Енталпија. Термодинамички процеси промене стања идеалног гаса. Анализа политропског процеса. Технички рад. Други принцип термодинамике. Кружни процеси и циклуси. Математички израз другог принципа термо¬ди¬намике. Промене ентропије код повратних и неповратних процеса. Промена ентропије идеалног гаса. Топлотни T-s дијаграм. Циклус Carnot у T-s дијаграму. Средња логаритамска (интегрална) температуре. Максималан рад. Ексергија и анаргија. Одређивање ексергије (техничке радне способности). Губитак ексергије неповратних процеса. Термодинамички потенцијали.
Стварни гасови и паре. Једначина стања Van der Waalsa. Анализа једначине Van der Waalsa. Водена пара.. T-s дијаграм, за Mollierov i-s дијаграм за водену пару. Процеси промена стања водене паре. Циклус Carnot за водену пару. Циклус Rankine-Clausiusa. Влажан ваздух. Карактеристике влажног ваздуха. I-x дијаграм влажног ваздуха.Истицање гасова и паре. Брзина истицања и проток гасова и паре. Стварни процес истицања гаса или паре из млазника.Основи теорије сагоревања. Топлотна моћ горива. Минимална и стварна количина ваздуха потребна за сагоревање. Састав и количина продукта сагоревања. Температура сагоревања. Простирање топлоте. Температурско поље и градијент температуре. Провођење топлоте. Конвекивно простирање топлоте. Пролажење топлоте. Зрачење топлоте. Врсте рамењивача топлоте. Прорачун размењивача топлоте.
Практична настава:
Вежбања су рачунске природе.Решавају се проблеми везани за градиво обрађено предавањима
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Литература:

  1. Милинчић Д., Вороњец Д. Термодиманика
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, индивидуални и колективни рад, рачунски задаци

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 60-алтернатива
усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 60

Додатни услови оцењивања: