Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 120
E-mail: branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs

Друштвене науке II

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Друштвене науке II

Предавачи: проф. др Бранко Глушчевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана друга година Рударског одсека

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Циљ предмета: Упознавање сатуденатаса основама савременог начина пословања у области минералне индустрије.Упознавање са местом улогом и значајем минералне индустрије у савременом свету.

i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Исход предмета: Рударски инжењер-опште образован и упознат са: начином пословања, улогом, местом и значајем минералне индустрије

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
 1. Увод,историјски развој минералне индустрије са посебним освртом на организационе и власничке односе.Улога изначај минералне индустрије у савременом друштву.
 2. Основи тржишног пословањау области минералне индустрије.
 3. Организациона структура,власнички односиi,законска регулатива и процесиреорганизовања минерално сировинског индустријског комплекса у домаћим условима , у окружењу и глобално.
 4. Енергетске минералне сировине,производња и потрошња, tržištа, начин организовања и финансирања.
 5. Модели тржишта нафте и гаса, угља , нуклеарних мин.сир.,електричне енергије , производња из обновљивих извора, значај производње енергетских мин. сировина за развој економије.
 6. Металичне минералне сировине,специфичности производње,регионални распоред произвођчa и потрошачa,структура и учешће најзначајнијих актера.
 7. Модели тржишта металичних минералних сировина,организовање и функционисање,формирање цена,знача jме тала зa развој економије.
 8. Неметаличне минералне сировине, регионални распоред произвођача и потрошача.
 9. Модели тржишта неметаличних минералних сировина , организовање и функционисање, формирање цена , значај неметала за развој регионалних и глобалне економијe.
 10. Форме организовања и функционисања рударских предузећа , од мануфактуре до корпорације .
 11. Политика минералне индустрије,одлике националнихи интернационалних инвестиција у минерално сировински комплекс.
 12. Економски развој базиран на минералној индустрији,утицаји у оквирима локалног и глобалбног окружења.
 13. Основни елементи социологије рударства, квалификациона структура, флуктација,права и обавезе рудара и запослених у минералној индустрији.
 14. Закoнска регулатива из области запошљавања.
 15. Утицај минералне индустрије на животну средину.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston

Литература:

 1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
 2. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 2003
 3. Mining in the 21th Century, 19th World Mining Cingress, vol.1.&vol.2.,Oxford &IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,New Delhi, 2003
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 3х10=30
семинар-и

Додатни услови оцењивања: