Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информатика II

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Информатика II

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, Марија Радојичић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Информатика I

why men cheat how women cheat dating for married people
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Циљ предмета: Упознавање са основним програмским пакетима намењеним цртању, пројектовању, моделовању, техничким прорачунима и другим видовима примене рачунара у инжењерској пракси

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Исход предмета: Студенти ће овладати програмским пакетима MATLAB и AutoCAD и могућнос тима њихове примене у решавању инжењерских проблема

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories go free sex stories
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
У првом делу курс се бави радом са пакетом MATLAB, а у другом, нешто обимнијем, радом са AutoCAD пакетом. На предавањима ће бити дате теоријске основе уз демострацију команди система, а на вежбама ће студенти самостално, уз надзор асистента користити софтвер и радити постављене задатке.
MATLAB је моћан програмски језик за техничке прорачуне и може се користити за математичка израчунавања, моделовање и симулације, анализу и обраду података, графичко приказивање резултата и развој алгоритама.
AutoCAD је програмски пакет за рачунарски подржано пројектовање, а у оквиру овог курса биће обухваћено, између осталог: сналажење у радном окружењу AutoCAD-а, цртање и обрада цртежа, контролисање штампања цртежа, овладавање 3D моделовањем и растеризацијом, прилагођавање AutoCAD-а, повезивање цртежа са базама података и прорачунским табелама.
На крају курса биће дат преглед савремених софтверских решења за поједине области у рударству и геологији.
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Литература:

  1. George Omura, AutoCAD 2005 i AutoCAD LT 2005, Mikroknjiga
  2. Anima, AutoCAD interaktivni multimedijalni kurs
  3. www.autodesk.com
  4. www.fbe.unsw.edu.au/Learning/AutoCAD
  5. Amos Gilat, Uvod u Matlab 7 sa primerima, prevod M.Šućur, A.Kartalovski, Mikro knjiga, 2005
  6. http://www.math.ufl.edu/help/matlab-tutorial/, http://www.mathworks.com/
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
kaltens sex stories go free sex stories
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

i cheat on my husband link cheated on my husband
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
тестови и домаћи задаци 2x15
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: