Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик I

Предавачи: доц. др Лидија Беко, Александар Лабан

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Сврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења).

rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара најчешће заступљених у језику ове струке на једноставнијим одабраним изворним текстовима, као и основних комуникативних функција у говору и писању.
 1. Naming and Classifying,
 2. Numbers and Symbols
 3. Structures:Simple Present Tense, Present Perfect Tense
 4. Compostion of Earth Layers
 5. Structure: Passive Voice-Simple Present Tense,Present Perfect Tense
 6. Fossils and Stratigraphy
 7. S tructure:Plural of Nouns
 8. Structure:Comparison of Adjectives
 9. Simple Past Tense-Past Continuous Tense
 10. Continental Drift
 11. Structures: "it " kao lažni subjekt (Introductory it)
 12. Simple Past Tense, Past Perfect Tense,Active and Passive Voice
 13. Agents of Chemical Weathering
 14. Demonstrative Pronouns, Accusative with Infinitive
 15. Joints and Faults
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд
 2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,Oxford Препоручена литература:
 3. Nogas,G.D. A.R. Bolitho, Start English for Science (1990), Longman Граматике
 4. Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд
 5. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, Београд
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
best online coupon site go coupons websites for groceries
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбања, консултације, електронски задаци
Са целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention open aids testing at home
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages sms spy app free sms spy app
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 10
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 50
семинар-и

Додатни услови оцењивања: