Српски | English

Одабрана поглавља физике

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Одабрана поглавља физике

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из савремене физике на којима се заснивају нове технологије у техници и информатици.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Исход предмета: Способност инжењера да примене стечена знања из разних области савремене физике у рударској науци и пракси.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon

Садржај предмета:


Теоријска настава: Практична настава:
 1. Класична електродинамика; Максвелове једначине.
 2. Закони зрачења по класичној теорији електромагнетизма.
 3. Планкова хипотеза и Планков закон зрачења.
 4. Комптонов ефекат и фотоефекат.
 5. Увод у квантну механику-Шредингерова једначина.
 6. Квантномеханички приступ изградњи атома. Типови спектара.
 7. Атомски процеси и зрачење (рентгенско зрачење, магнетска резонанца, ласери).
 8. Основе квантне статистичке физике.
 9. Зонска теорија електропроводљивости. Полупроводници.
 10. Топлотне особине чврстих тела-квантни осцилатор.
 11. Појам магнетизације. Дијамагнетици, парамегнетици, феромагнетици. Магнетизам Земље.
 12. Увод у нуклеарну физику. Поље нуклеарне силе.
 13. Трансформације елемената. Спонтана и вештачка радиоактивност
 14. Извори нуклеарне енергије. Детекција, дозиметрија и заштита од радиоактивног зрачења..
 15. Специјална теорија релативности.
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
pill abortion stories natural abortion abortions stories
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. Предавања из физике, В. Георгијевић и група аутора, Универзитет у Београду, Технички факултети, 2005.
 2. Математичка физика, Д., Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић и Д. Николић, Универзитет у Брограду, Рударско-геолошки факултет, 2003.
 3. Основи физике, Оптика, Физика атома-језгара, Др Милан Курепа и Др Јагош Пурић, Научна књига, Београд, 1987.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon site discount drug coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 20

Додатни услови оцењивања: