Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Технологија материјала

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија материјала

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац, проф. др Раде Токалић, дипл. инж. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих материјала, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Изабор материјала за поједине конструкционе елементе зависи од физичко-механичких карактеристика, могућности обраде, заштите од корозионих утицаја и др. Услед недовољног познавања материјала у пракси врло често долази до нерационалне употребе, кварова и ломова.

rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да могу вршити правилан избор материјала за израду појединих конструкционих делова, опреме и машина намењених рударству.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:


Теоријска настава: У оквиру овог предмета изучавају се: конструкциони и погонски материјали од значаја за рударство. Конструкциони материјали обухватају: метале и легуре, минерална везива, бетон, дрво, гуму и плас масе. Погонски материјали обухватају: горива, мазива и индустријску воду. Као посебна група обрађују се: рударски експлозиви и средства за паљење експлозива. Од савремених материјала изучавају се: слојевити, композитни и керамички материјали.
Практична настава: Испитивање затезањем. Дијаграм стварних напона. Одређивање модула еластичности челика. Испитивање тврдоће. Испитивање челичних ужади. Испитивање механичких карактеристика дрвета. Крива просејавања камених агрегата, притисна и савојна чврстоћа цемента и марка бетона. Испитивање транспортних трака и поступци регенерације трака. Одређивање топлотне моћи, минералних примеса-пепела, сумпора и влаге у горивима. Одређивање вискозитета и тачке паљења уља. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике рударских експлозива. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике средстава за иницирање експлозива. Испитивање експлозива на школском руднику на Авали.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Литература:

  1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Мурављов М., 1995: Грађевински материјали, Грос књига, Београд.
  4. Радовановић М., 1994: Горива, Машински факултет, Београд.
  5. Рац А., 1991: Погонске материје-Мазива, Машински факултет, Београд.
  6. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд.
  7. Van Vlack, H.L., 1994: Materials Science for Engineers, Addison-Wesley, Publishing Company, Massachusetts.
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
теренска настава
колоквијум-и 40
тестови и домаћи задаци

Додатни услови оцењивања: