Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет: 206
E-mail: zoran.miladinovic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта минералних сировина и основи петрографије

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Лежишта минералних сировина и основи петрографије

Предавачи: доц. др Зоран Миладиновић, проф. др Нада Васковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Основи геологије и минералогије

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Упознавање студената са најзначанијим генетским и економским типовима лежишта разли¬чи¬тих минералних сировина., однодно са основним одликама најрасрострањених стена, као и њихово практично препознавање на основу фичких одлика.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Стицање основних знања, неопходних за даље студирање, и будући рад

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:


Област петрографије: Обухвата три блока, тј. три генетске групе (типа) стена: магматске стене, седименте стене и метаморфне стене. Сваки блок наставе обухвата по два скупа методских јединица. Први скуп методских јединица обухвата теоријске основе сваке понаособ групе (типа) стена, други скупу методских јединица обрађује петрографију значајнијих врата стена из одговарајуће групе (типа).
Област лезиста минералних сировина: Опште карактеристике лежишта минералних сировина. ЛМС као наука, циљ и значај; дефиниције појмова (тело, лежиште, појаве, ореоли расејавања и сл.; сировинска база (количине и квалитет руде). Материјални састав минералних сировина, минералне парагенезе, склоп руде (текстуре и структуре). Морфологија рудних тела. Елементи залегања, суперпозициони односи рудних тела. Структуре. Металогенетске јединице и металогенетска рејонизација. Генетска класификација лежишта минералних сировина. Ендогена лежишта минералних сировина: Магматска лежишта минералних сировина, прелазна магматско-хидротермална лежишта минералних сировина, постмагматска лежишта минералних сировина. Егзогена лежишта минералних сировина: Седиментна лежишта минералних сировина (хемогена седиментна, биогена седиментна, лежишта механичких седиманата), лежишта распадања (инфилтрациона лежишта, лежишта преображавања, латеритска лежишта). Метаморфогена минералних сировина: Регионално метаморфисана, контактно метаморфисана, метаморфна лежишта минералних сировина. Лежишта црних и легирајућих метала: Фе-Мн, Цр, Ни-Цо, Сн-W-Мо: Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта обојених метала: Цу, Пб-Зн, Сб-Ас-Хг: Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта лаких и ретких метала: Ал, РЕ, РЗ. Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта племенитих и радиоактивних метала: Ау-Аг, Пт, У. Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта неметаличних минералних сировина. Увод. Лежишта елемената: Типови руда (својства, квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта кристала и минерала Минерали и типови руда (својства, квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта стена: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта грађевинских материјала: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта техногених сировина. Типови сировина и лежишта. Својства, квалитет, резерве, области примене. Примери. Лежишта угљева. Класификације, генеза, карактеристике лежишта. Лежишта нафте, гаса и уљних глинаца.Класификације, генеза, карактеристике лежишта
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

  1. Мудринић Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет. Београд.
  2. Кнежевић-Ђорђевић, Ђорђевић, 1976: Основи петрологије. ИСЦ, Београд
  3. Ђоревић, Ђоређевић-Кнежевић & Миловановић, 1991: Основи петрологије. Наука, Београд
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе уз мултимедијалну подршку

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 2x20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2x20

Додатни услови оцењивања: