Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет: 217
E-mail: nebojsa.vasovic@rgf.bg.ac.rs

Механика II

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Механика II

Предавачи: проф. др Небојша Васовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Математика 1 и Математика 2

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Циљ предмета: Упознавање са елементима кинематике и динамике неопходнима у образовању инжењера рударства.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
propranolol pill go levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Кинематика тачке, динамика материјалне тачке, динамика материјалног система, кинематика и динамика крутог тела, сложено кретање тачке, елементи аналитичке механике
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg

Литература:

  1. Л.Русов, Механика II-Кинематика, Научна Књига, Београд 1989
  2. Л.Русов, Механика II-Динамика, Научна књига, Београд 1989
  3. Д. Кузмановић, Н. Васовић, Збирка решених испитних задатака из Механике I-Кинематика, Рударско-геолошки факултет и Саобраћајни факултет, Београд 2005
  4. М. Вукобрат, П. Цветковић, Збирка задатака из техничке механике I , Београд 1995
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 24
усмени испит 36
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 30
семинар-и

Додатни услови оцењивања: