Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Математика II

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Математика II

Предавачи: др Зоран Пуцановић, Марија Радојичић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Положена Математика I

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts site pharmacy discounts
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Циљ предмета: Упознавање са основним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Почетне методске јединице овог курса обухватају реалне функција једне реалне променљиве, бесконачне бројевне низове, појам граничне вредности и непрекидносте функције. Потом се изучавају појам извода и диференцијала и испитивање функција. Следе неодређени и одређени интеграли, њихове особине и примена одређеног интеграла, а затим упознавање са реалним функцијама више реалних променљивих. У области диференцијалних једначина проучавају се диференцијалне једначине првог реда и диференцијалне једначине вишег реда.
Практична настава:
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Литература:

  1. Нада Миличић, Милош Миличић, Елементи Више математике (II део), Академска мисао, Београд, 2005.
  2. Нада Миличић, Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (II део), Академска мисао, Београд, 2006.
  3. Иван Обрадовић, Збирка решених задатака из Математике II, Рударско-геолошки факултет у Београду, 1998.
  4. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2x15

Додатни услови оцењивања:
Услов: да се приступи писменом испиту је освајање најмање 25 од могућих 50 поена на предиспитним обавезама (активност на предавањима, активност на вежбама и колоквијуми).
Услов: да се приступи усменом испиту је освајање најмање 10 од могућих 20 поена на писменом испиту.

spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
vermox prodej vermox prodej vermox cena