Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информатика I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Информатика I

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, Марија Радојичић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Информатике за потребе будућих инжењера технике

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene

Исход предмета: Студенти ће овладати основама рачунарске технологије и могућностима њене примене у решавању инжењерских проблема

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Садржај предмета:


Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове, појмове информације и податка и основне типове података. Из области интернета изучава се настанак интернета, адресирање на интернету, прикључивање на интернет, сервиси интернета, претрага ресурса мреже, сигурност на интернету и језик HTML. Потом се изучавају системи за управљање базом података, процес пројектовања базе података, UML језик за моделирање, модели података и посебно релациони модел и језик SQL. На крају курса се обрађује специјалистички софтвер који се користи у у решавању инжењерских проблема, што обухвата презентације и упознавање више алата: Matlab, Autocad, ArcGIS, потом алати за моделирање лежишта, оптимизацију копова, заштиту животне средине, транспорт, нафтну индустрију.
Практична настава:
Кроз вежбања студенти се обучавају за коришћење студенских сервиса, рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, као и за коришћење језика UML, SQL и HTML.
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards

Литература:

  1. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003.
  2. Гордана Павловић-Лажетић, Основе релационих база података, Математички факултет, 1996.
  3. Душко Витас, Информатика у шумарству, Шумарски факултет, 2000.
  4. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.yu/download.asp
  5. Увод у језик HTML, //www.matf.bg.ac.yu/~vitas/nastava/op/html/op-html.html
  6. Цветана Крстев, Практикум из Информатике, Филолошки факултет, 1999.
  7. O'Brien J,A., Introduction to Information Systems, Irwin/McGraw-Hill, Usa, 1998.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
тестови и домаћи задаци 2x15
семинар-и 20

Како стећи 100 поена из Информатике I или како добити оцену 10?
активност у току предавања 10
Редовно похађати предавања и пажљиво слушати излагања професора, што ће се проверавати повременим ненајавњеним писменим или електронским тестовима. Тачни одговори на поставњена питања доносе поене.
практична настава 10
Редовно похађати вежбе и активно учествовати у изради задатака на рачунару. Поене добијају студенти који ураде задату вежбу. Само присуство, без урађених вежби не доноси поене.
тестови и домаћи задаци 2x15
Први тест обухвата градиво из MS Word и MS Excel-а. Студенти се деле у више група и добијају 5 задатака да ураде на рачунару, од којих сваки носи по 3 поена. Други тест представља одбрану домаћег задатка којим студенти демонстрирају како су савладали језик HTML кроз израду личне веб презентације.
Семинарски 20
Семинарски рад се ради из области база података, сваки студент добије различиту шему на основу које треба да уради пројекат у алату MS Access и да усмено одбрани урађено решење.
усмени испит 30
Да би стекао право да полаже усмени део испита студент мора да сакупи бар 35 од укупно 70 поена предиспитних активности. На усменом испиту студент одговара 3 питања и да би положио усмени део испита мора да освоји бар 10 од 30 поена.

Додатни услови оцењивања: