Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Основи рударства

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Основи рударства

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац, дипл. инж. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са граном технике која се бави добијањем корисних минералних сировина и њиховом припремом за даљу прераду у индустрији и свакодневном животу. Савремена рударска техника данас прати експлоатацију различитих минералних сировина и обезбеђује све неопходне потребе за једно друштво. Веће количине и већи обим производње минералних сировина, у првом реду јачају економску моћ једне земље.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox prodej vermox cena
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Стицање основних знања из области рударске науке и технике.

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages sms spy app free sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vermox prodej vermox spc vermox cena

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава: Садржај курса подељен је у пет делова и то: општи део, површинска експлоатација, подземна експлоатација, експлоатација течних и гасовитих горива и припрема минералних сировина. Општи део обрађује развој рударства, производњу минералних сировина у свету и код нас, стање и даљи развој рударства на просторима Србије, као и развој школства за потребе рударства. Затим дају се основни појмови о лежиштима и њихова подела. Обрађују се рударске методе истраживања. У делу који обрађује површинску експлоатацију дају се предности и недостаци површинског откопавања, основни елементи површинског копа, типови површинских копова, отварање површинског копа. Технологија површинске експлоатације са континуалним и цикличним радом – методе експлоатације. Радови на изради бушотина и извођењу минирања, утовару и транспорту. Одводњавање површинских копова. Примењена механизација на коповима. Мерачки радови на коповима и одлагалиштима. Мере заштите у површинској експлоатацији. У оквиру подземне експлоатације дато је: отварање и припрема лежишта за експлоатацију. Избор и подела откопних метода (за слојевита и неслојевита лежишита). Рударски радови: израда бушотина и минирање, алат и машине за израду минских бушотина. Опште о експлозивима и њиховој примени. Разарање стена експлозивом. Израда јамских просторија. Методе израде хоризонталних, косих и вертикалних просторија. Израда тунела и комора. Примена одговарајуће механизације. Транспорт у јами и извоз кроз окна и нископе. Извозна постројења. Проветравање и одводњавање рудника. Руднички гасови. Начин проветравања. Улога геодезије и рударских мерења у рударству. Инструменти и прибор за мерење на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом. Мере заштите у подземној експлоатацији. Чета за спасавање. Експлоатација течних и гасовитих лежишта обрађује: карактеристике нафтоносних лежишта, као и њихова разрада. Методе експлоатације нафте. Методе и технике израде бушотина. Припрема и транспорт течних и гасовитих минералних сировина. Eксплоатација минералних и сланих вода. Мере заштите при експлоатацији течних и гасовитих лежишта. У оквиру припреме минералних сировина обрађују се: основне радње у процесу припреме – уситеавање и концентрација. Примењене методе. Постројења, машине и уређаји у процесу уситњавања и концентрације. Депоновање јаловине. Мере заштите у припреми минералних сировина.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Милован Антуновић Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  2. С.Трајковић; 2007. Основи рударства, РГФ Београд (Књига у припреми).
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Теренска настава;

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
теренска настава 10
колоквијум-и 50
семинар-и

Додатни услови оцењивања: