Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет: 52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS), Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса.

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Кроз курс МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА БУШЕЊЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ТРАНСПОРТ НАФТЕ И ГАСА студенти се упознају са постројењима за бушење тј. са: теоријским основама рада, компонентама система за бушење истражних и експлоатационих бушотина на копну, приобаљу и на мору. Наставом су обухваћени сви елементи постројења за бушење: торањ, дизалични механизами, уређаји за ротацију бушаћег прибора, бушаћи прибор, длета за бушење, опрема за заштиту канала бушотине, уређаји за припрему и чишћење исплаке, помоћни алати и прибори.
Студент се оспособљава да: користи, пројектује и одржава ову опрему. Нагласак је дат на машински део ове материје: конструктивне карактеристике, напонска стања, начин израде и поступке одржавања. Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе и провере знања.
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

  1. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.
  2. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавање, Вежбе

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 40
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: