Српски | English

Стручна пракса (гт)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Стручна пракса (гт)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студента за примену научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Исход предмета: Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се реализовали конкретни послови у области геотехнике

walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Упознавање студента са техничким прописима и стандардима у области геотехнике: домаћих – СРПС и страних – Еурокод 7.
Стручна пракса се реализује у одговарајућим научно истраживачким установама које имају акредитоване лабораторије и поседују одговарајуће домаће и међународне сертификате.
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Посета и рад у одговарајућим научно-стручним установама, које поседују акредитоване лабораторије као и одређене домаће и стране сертификате из области геотехнике (Институт за Путеве и Институт за испитивање материјала Србије – ИМС).

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
prescription discounts cards link viagra discount coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмена презентација дневника стручне праксе 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току стручне праксе 25
Израда дневника стручне праксе 35

Додатни услови оцењивања: