Српски | English

Научно истраживачки рад (ГФ)

О предмету

Студијски програм: Геофизика (V семестар -DOS), Геофизика (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Научно истраживачки рад (ГФ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Завршене основне академске студије

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts site pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupon site discount drug coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis

Циљ предмета: Упознавање са научним начином мишљења и основним карактеристикама научноистраживачког рада уопште. Стицање одговарајућих знања и компетенција које су неопходне за успешно планирање и извођење научних и стручних истраживања, као и за квалитетан приказ добијених резултата.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
vermox prodej vermox prodej vermox cena
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Очекивано је да студенти стекну теоријско знање о примени научног метода и практичне вештине потребне за извођење научног истраживања. Студенти ће бити оспособљени за: а) креирање предлога научноистраживачких пројеката у оквиру домаћих и међународних програма, б) планирање, координисање и непосредно извођење научних истраживања (самостално и као учесник истраживачког тима), и в) квалитетно обављање различитих видова вербалне и писане комуникације у научним истраживањима (писање научних радова, припрема усмених саопштења и постера за научне скупове, припрема за конкурс и интервју и друго). Очекује се да студенти кроз овај предмет развију осећај о потреби за континуирано учење и развој каријере током целог живота.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у научни начин мишљења. Дизајнирање научног истраживања: дефинисање проблема, припрема ресурса, прикупљање постојећих информација, формулисање радне хипотезе, план испитивања и одабир метода, добијање података, анализа и интерпретација, закључивање и презентација резултата. Увод у припрему предлога пројеката. Основе пројект менаџмента. Вештина писања научних радова и усмене презентације научних резултата. Најважнији аспекти научног усавршавања и континуираног развоја каријере.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дискусија конкретних предлога пројекта и добијених рецензија (позитивних и негативних). Самостално дизајнирање предлога пројекта од стране групе студената, презентација и дискусија. Дискусија одабраним научним радовима. Рад на припреми усмене презентације, извођење и коментари. Припрема за интервју.
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Литература:

  1. V. Booth (1985): Communicating in Science. Writing and Speaking. Cambridge University Press, New York.
i cheat on my husband link cheated on my husband
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 20

Метода извођења наставе: Power Point презентације и предавања еx cathedra. Самостално истраживање, постављање проблема и дискусија студената. Коришћње интернета, израда, приказ и дискусија о семинарским радовима. Симулација интервјуа (наставник-студент и студент-студент).

why men cheat how women cheat dating for married people
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 40
писмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: