Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Аерозагађење

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Аерозагађење

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у областима мониторинга, моделирања и предик-ције аерозагађења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини.

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Оспособљеност за моделирање процеса транспорта и дисперзије полутаната као и предик-ције аерозагађења и квалитета ваздуха. Познавање метода и инструмента за мерење загађе-ња ваздуха гасовитим и честичним полутантима. Познавање метода и инструмената за мере-ње метеоролошких параметара. Оспособљеност за самостално истраживање у областима планирања и пројектовања система за заштиту ваздуха.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pill abortion stories natural abortion abortions stories
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Садржај предмета:

Циљ курса је стицање теоријских и практичних знања у областима мониторинга, модели-рања и предикције аерозагађења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини. Почетне методске јединице обухватају стандарде и законску регулативу и проце-ну и управљање ризицима. Потом се изучавају извори загађења ваздуха, биогени и антро-погени извори загађења и загађење честицама. Област мерења загађења ваздуха гасовима и честицама обухвата узорковање и методе мерења. Изучавају се транспорт и дисперзија по-лутаната као и мoделирање и предикција аерозагађења. Из области хватања гасова, пара и честица проучавају се кондензација, адсорпција и апсорпција, топлотни процеси оксидаци-је, каталитичко сагоревање, десумпоризација гаса из димњака (суво и мокро чишћење), биочистачи (биоскрубери), биофилтери, циклони, филтрација и електростатички преципитатори.
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Литература:

  1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  2. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London
  3. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-442-00973-9
  4. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New York, ISBN 0-471-25320-0
  5. US Environmental Protection Agency (2006) Basic Air Pollution Meteorology.
  6. US Environmental Protection Agency (2006) Introduction to Air Pollution Toxicology
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pharmacy discounts site pharmacy discounts
prescription discounts cards read prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 50

Додатни услови оцењивања: