Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 338
E-mail: sasa.ilic@rgf.bg.ac.rs

Периоди и процеси у површинској експлоатацији

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Периоди и процеси у површинској експлоатацији

Предавачи: доц. др Саша Илић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 10

Услов: v

pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vermox prodej vermox spc vermox cena

Циљ предмета: Упознавање студената са периодима и технолошким процесима у површинској експлоатацији као елементима система површинске експлоатације.

coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о систему површинске експлоатације, као периодима развоја површинских копова и технолошким производним процесима у површинској експлоатацији.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Садржај предмета:

Увод и анализа периода у систему површинске експлоатације; 2. Припремни радови кроз припрему терена у зони отварања површинског копа, изградњу пратећих објеката и одводњавањем лежишта са одвођењем површинских вода; 3. Отварање површинског копа; 4. Развој експлоатације на површинском копу; 5. Затварање површинског копа, 6. Рекултивација површинских копова и одлагалишта, у току и након завршетка експлоатације 7. Увод и анализа технолошких процеси у систему површинске експлоатације; 8. Припрема материјала за откопавање; 9. Процес откопавања – експлоатације и утовара; 10. Транспорт јаловине и корисне минералне сировине; 11. Одлагање откривке и депоновање или испорука минералних сировина
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Литература:

 1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
 2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
 3. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
 4. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
 5. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
 6. Павловић В., Лазић А., 1993: Модел подводног откопавања пловним роторним багерима, РГФ Бгд
 7. Поповић Н., 1984: Научне основе пројектовања површинских копова, Ослобођење, Сарајево
 8. Лазић А., 1998: Пројектовње површинских копова са моделирањем система експлоатације, РГФ
 9. ,
 10. Лазић А., Клачар Р., Бошковић С., 2004: Селективно откопавање угља на површинским коповима,
 11. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
 12. Колоња Б., 2000: Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
 13. Колоња Б., 2002: Железнички транспорт, РГФ, Београд
 14. Боровић Р., 1995: Камионски транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
 15. Боровић Р., 1997: Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, Београд
 16. Боровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта, Бгд.
 17. Кричак Л., 2004: Сеизмика минирања, РГФ, Београд
 18. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање, РГФ, Београд
 19. . Симић Р., 1994: Технологија одводњавање површинских копова, РГФ, Београд
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на практичној настави.

hiv prevention open aids testing at home
why men cheat how women cheat dating for married people
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: