Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Упознавање студената са методама оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о методама оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији, оцени поузданости рударских машина и уређаја и прорачуна временских и капацитативних ефеката.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Садржај предмета:

1. Уводни део; 2. Структура рударске опреме са аспекта поузданости рада; 3. Преглед континуалне и дисконтинуалне рударске опреме и уређаја са поделом на системе, групе и елементе 4. Временски показатељи рада и обнављања рударских машина и уређаја; 5. Закони расподеле времена отказа и обнављања; 6. Утицај радне средине и организације на поузданост рада; 7. Анализа поузданости рада; 8. Оцена поузданости на основу података експлоатације; 9. Оцена поузданости са утицајем времена обнављања; 10. Прорачун временских и капацитативних ефеката
hiv prevention site aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Литература:

 1. Павловић В., 1986: Поузданост континуалних система у површинској експлоатацији, РГФ, Бгд.
 2. Павловић В., 1989: Поузданост дисконтинуалних система у површинској експлоатацији, РГФ, Бгд.
 3. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
 4. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
 5. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
 6. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
 7. . Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
 8. Поповић Н., 1984: Научне основе пројектовања површинских копова, Ослобођење, Сарајево
 9. Лазић А., 1998: Пројектовње површинских копова са моделирањем система експлоатације, РГФ,
 10. Лазић А., Клачар Р., Бошковић С. 2004: Селективно откопавање угља на површинским коповима
 11. . Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
 12. Колоња Б., 2000: Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
 13. Колоња Б., 2002: Железнички транспорт, РГФ, Београд
 14. Боровић Р., 1995: Камионски транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
 15. Боровић Р., 1997: Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, Београд
 16. Боровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта, Бгд.
 17. Ивковић С., 1997: Откази елемената рударских машина, РГФ, Београд.
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на практичној настави.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: