Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из групе предмета (ГХГ23)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из групе предмета (ГХГ23)

Предавачи: проф. др Весна Ристић - Вакањац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

hiv prevention site aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk

Циљ предмета: Упознавање студената са методама основних теренских истраживања подземних вода и тестирањем хидрогеолошких објеката

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Овладавање студената са методама основних теренских и лабораторијских истраживања и кабинетске обраде података

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава
Практична настава: узимање узорака воде и гаса, праћење опита и теста црпења, обрада података Упознавање са методама теренских и лабораторијских истраживања (мерења, узимање узорака, извођењем опита и теста црпења.
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 3 0 0

Метода извођења наставе: практична

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања
практична настава 70
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: