Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет: 68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава и летња пракса (инг)

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава и летња пракса (инг)

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић, проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 8 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: