Српски | English

Теренска и/или лабораторијска активност II

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теренска и/или лабораторијска активност II

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, циљеве и очекиване разултате теренских и лабораторијских истраживања, на којима се заснива докторска дисертација.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
kaltens sex stories go free sex stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Исход предмета: Исход је савладавање различитих фаза експерименталног рада у оквиру теренских и лабораторијских истраживања, од планирања до презентације резултата.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Садржај предмета:

Специфичне геофизичке лабораторије и опсерваторије. Размена података на глобалном нивоу, укључивање у светске базе података. Примери прикупљања података на основу геофизичког мониторинга. Коришћење геофизичких података из геофизичких годишњака и сличних публикација.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin xifaxan clomid 100mg
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Литература:

  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе.
  2. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon site discount drug coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 3

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
израда завршног рада 70

Додатни услови оцењивања: