Српски | English

Теренска и/или лабораторијска активност I

О предмету

Студијски програм: Геофизика (III семестар -DOS)

Назив предмета: Теренска и/или лабораторијска активност I

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, циљеве и очекиване разултате теренских и лабораторијских истраживања, на којима се заснива докторска дисертација.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
pill abortion stories natural abortion abortions stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Исход је савладавање различитих фаза експерименталног рада у оквиру теренских и лабораторијских истраживања, од планирања до презентације резултата.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:

Планирање оптималних експерименталних теренских и лабораторијских истраживања у геофизици. Потребни предуслови за извођење експеримената. Проучавање литературе везане за експерименте сличног типа. Динамика истраживања. Планирање буџета за експериментално истраживање. Процена резултата.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
prescription discounts cards read prescriptions coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Литература:

  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе.
  2. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 3

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vermox prodej vermox prodej vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
израда завршног рада 70

Додатни услови оцењивања: