Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: sabina.kovac@rgf.bg.ac.rs

Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља

Предавачи: др Сабина Ковач

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Учење о структурама различитих једињења, o неправилностимa у структури (различите врсте неуређености, модулисане структуре, структуре близанаца) и о решавању непознатих кристалних структура користећи методе рендгенске структурне анализе.

i cheat on my husband link cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити да: • одреде параметре јединичне ћелије и просторну групу • трансформишу осекристала, индексе рефлексија, исходиште јединичне ћелије и координате атома • одреде непознату кристалну структуру, неправилности у структури (различите врсте неуређености, структуре близанаца) из података добијених дифракцијом рендгенских зрака на монокристалу • интерпретирају резултате, опишу и прикажу структуру • користе различите кристалографске програме • користе кристалографске базе података.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i cheat on my husband link cheated on my husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Садржај предмета:

Систематска гашења и одређивање просторних група. Веза између кристалне структуре и њене дифракционе слике. Снижење симетрије и трансформација оса и исходишта јединичне ћелије, индекса рефлексија и координата атома. Фуријеове трансформације и синтезе: Патерсонова, Фуријеова и диферентна синтеза. Фазни проблем и одређивање структуре кристала. Метода најмањих квадрата и процедура утачњавања уређених и неуређених структура. Утачњавање структура са субституционим и статистичким неуређеностима. Решавање и утачњавање близанаца. Модулисане структуре и квазикристали. Интерпретација и приказивање резултата. Кисталографски информациони фајл CIF и кристалографске базе података.
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Обавезна: Karanović Lj., Poleti, D., Rendgenska strukturna analiza, ZUNS 2003
 2. ;
 3. Изборна: Woolfson, M. M., An Introduction to X-ray Crystallography, Cambridge University Press, Cambridge, 1978
 4. ;
 5. Cullity B. D., Elements of X-ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, 1978
 6. ;
 7. Massa, W., Crystal Structure Determination, Springer, 2004
 8. .
 9. Giacovazzo C., Monaco H. L., Viterbo D., Scordari F., Gilli G., Zanotti G., Catti M., Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995
 10. ;
 11. Stout G. H., Jensen L. H., X-ray Structure Determination, a Practical Guide, Wiley, New York, 1989.
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 40

Додатни услови оцењивања: