Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет: 721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Александар Кременовић, доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
pill abortion stories read abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Циљ предмета: Коришћење кристалографских база података и кристалографских програма у испитивању савремених материјала: керамике, легура, цемената итд. Испитивање веза између кристалографских параметара и особина материјала. Коришћење савремених кристалографских метода за квалитативно и квантитативно одређивање састава монофазних и полифазних узорака различитих материјала. Примена различитих програма и метода за израчунавање параметара јединичне ћелије и микроструктурних параметара

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin xifaxan clomid 100mg

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити да користећи кристалографске базе података и кристалографске програме: • идентификују кристалне фазе • одреде заступљеност појединих кристалних фаза у вишефазном узорку • одреде микрострукрурне параметре сваке присутне фазе • одреде утицај термодинамичких, хемијских и других параметара на промену структуре и својстава материјала. Током овог курса студенти ће научити да користе Ритвелдову методу и утачне кристалографске параметре познатих структура испитиваних кристалних фаза

prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:

Синтеза, структура, хемијски и фазни састав савремених материјала. Неки проблеми у идентификацији једнофазних и вишефазних система. Мерење интензитета дифракционих линија и израчунавања масених удела појединих фаза различитим методама. Веза између кристалографских параметара и особина материјала. Кристално и аморфно стање. Уређене и неуређене структуре. Одређивање величине кристалита и других микроструктурних параметара на основу ширина дифракционих линија. Фазне трансформације и формирање чврстих раствора. Испитивање фазних трансформација током процеса „полазне сировине-технолошки процеси-финални производи”. Релација „структура-особине-примена” са посебним освртом на унапред задате особине нових материјала.
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Литература: Karanović, Lj., Primenjena kristalografija, Univerzitetski udžbenici, 1996; Edited by R. A. Young, The Rietveld method, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995; Klug, H. P., Alexander, L. E., (1974), X-ray Diffraction Procedures for Polycrystalline and Amorphous Materials, J. Wiley and Sons, New York; Bish, D. L., Post J. E. (Eds.), (1989), Modern Powder Diffraction, Reviews in Mineralogy, Vol. 20, 145 p, Mineral. Soc. America, Michigan

spyware text messages sms spy app free sms spy app
prescription discounts cards site prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 40

Додатни услови оцењивања: