Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет: 721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Инструменти и методе у кристалографији

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Инструменти и методе у кристалографији

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: 1) Инструменти и методе у кристалографији I, 2) Основи кристалографије и 3) Основи рендгенске структурне анализе

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Циљ предмета: Учи се како се прикупљају експериментални подаци за решавање непознате структуре монокристала користећи рендгенску дифракцију.

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама и практичним радом у области рендгенске дифракције на монокристалним материјалима.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава Испитивање монокристала. Рефлексни гониометар. Гониометарска глава. Лауеова метода. Метода осцилације и ротације. Вајсенбергова метода. Прецесиона метода. Савремени аутоматски дифрактометри за монокристал. Координати систем инструмента. Оријентациона матрица. Планирање и извођење експеримента са тачкастим детектором. Планирање и извођење експеримента са дводимензионалним (CCD и IP) детекторима. Стратегија прикупљања дифракционих података. Мерење интензитета. Корекција (редукција) дифракционих података.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Практичхе вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.
hiv prevention open aids testing at home
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

  1. Обавезна: Ђурић, С., Б., Методе истраживања у кристалографији, Београд-Чачак, 2002, ИТН САНУ.
  2. Изборна: Giacovazzo, C., Monaco, H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M., Fundamentals of Crystallography, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995. Arslanov, L.A., Fetisov, G.V., Howard, J.A.K., Crystallographic instrumentation, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1998.
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 2

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
pill abortion stories read abortions stories
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 25
усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 20
практична настава
колоквијум-и
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: