Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет: 721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Физичка кристалографија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Физичка кристалографија

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Учиће се како испитати физичке особине кристала користећи кристалографске методе

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
pill abortion stories read abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Исход предмета: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама у области кристалографије и физике кристала

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Јонски и ковалентни кристали. Енергија кристалне решетке. Молекулски кристали. Оптичике особине чврстих тела. Механизам апсорпције електромагнетног зрачења. Апсорпција x-зрака. Електричне особине чврстих тела: диелектрици, метали, полупроводници и суперпроводници. Фотоелектрични и термоелектрични ефекат. Магнетне особине чврстих тела: феромагнетизам, феримагнетизам и антиферомагнетизам. Дијамагнетизам и парамагне т и зам.. ВЕЖБЕ: - прате предавања
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:
Обавезна: Кременовић, А., Физичка кристалографија, Београд, (у припреми).
Изборна: Nye, J.F., Physical properties of crystals. Their representation by tensors and matrices, Clarendon Press, Oxford, 1985; Sirotin, Yu.I., Shaskolskaya, M.P., Fundamentals of crystal physics, Mir Publishers Moscow, 1982.

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories go free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 40

Додатни услови оцењивања: